Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het instellen van de verzenddagen is gelijk aan de Magento 1 extensie.
Bekijk dit Magento 1 artikel voor meer uitleg: 
https://servicedesk.tig.nl/hc/nl/articles/206496518PostNL verzenddagen instellen

Knowledge base article footer postnl