Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor alle meldingen die kunnen optreden met de PostNL Magento 2 extensie is hetzelfde benaming aangehouden. Waar nodig zullen er aparte support artikelen aangemaakt worden. De PostNL Magento 1 extensie meldingen zijn hier terug te vinden: PostNL Magento 1 meldingenfoutcodes

Knowledge base article footer postnl