Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Let op! Onderstaand artikel is gaat over een verouderde versie van de PostNL Magento 1 extensie. Het is raadzaam om gebruik te maken van de meest recente release.
De laatste versie en meer informatie kunt u vinden op https://tig.nl/postnl-magento-extensies

Probleem:

Wanneer een bestelling cut-off tijd is ingesteld kan het voorkomen dat er niet goed rekening wordt gehouden met de maandag-/zondagbezorging.

Let op: Dit geldt alleen voor bestellingen die plaatsvinden op een vrijdag of zaterdag.

Oplossing:

Login op uw server en vervang app/code/community/TIG/PostNL/Helper/DeliveryOptions.php door onderstaand bestand.

Het probleem is nu opgelost. 

View file
nameDeliveryOptions.php
height150

Knowledge base article footer postnl