Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Info

De laatste versie van de extensie kunt u vinden op https://tig.nl/postnl-magento-extensies

Voor onderstaande uitleg is basis kennis HTML nodig. 

Vanaf versie 1.5 is het mogelijk om informatie over PostNL zendingen op te nemen in alle transactionele e-mails binnen Magento. Volg hiervoor onderstaande stappen:

1. Ga naar Systeem > Transactionele Emails.

2. Open een sjabloon dat u reeds heeft aangemaakt of voeg een nieuw sjabloon toe.
U kunt onderstaande handles gebruiken op alle templates waar het order object in beschikbaar is, zoals in de orderbevestiging, factuur en verzending e-mail template.

3. In het veld Inhoud sjabloon kunt u onderstaande variabelen opnemen:

  • {{layout handle="postnl_email_order_pakjegemak_address" order=$order}}

Deze layout handle voegt het PakjeGemak adres toe indien van toepassing.

  •  {{layout handle="postnl_email_order_delivery_options" order=$order}}

Deze layout handle voegt informatie over de gekozen bezorgopties toe indien van toepassing.

Beide layout handles zijn vormgegeven op basis van de standaard Magento e-mail templates.
Als de e-mails in uw webshop hier van afwijken kan het nodig zijn om de layout handles vorm te geven. Hiervoor kunt u de template in /app/design/frontend/base/default/template/TIG/PostNL/core/sales/order/email/ kopiëren naar het package/theme dat door uw Magento webshop gebruikt wordt. De templates kunnen daar gewijzigd worden naar wens. Dit werkt op dezelfde wijze als waarop je Magento pagina's vormgeeft.

Onderstaande stappen is alleen relevant voor PostNL extensie versies 1.8 en lager en is opgelost vanaf versie 1.10.1. Mocht je verder 1.10.1 of hoger hebben dan hoef je onderstaande stappen niet te volgen.

Wanneer u gebruik maakt van de "delivery_options" handler, ontstaan de volgende fouten:

1. Tijdstip fout (Dit is namelijk de tijd wanneer de bestelling geplaatst is).

2. Bezorgtijd heeft geen eindtijd.

Oplossing:

Om beide problemen op te lossen moet u onderstaande stappen doornemen:

1. Ga naar het pad  "/app/design/frontend/base/default/template/TIG/PostNL/core/sales/order/email/".

2. Open het bestand "delivery_options.phtml".

3. Vervang "regel 47" met onderstaande code:
<?php echo $this->formatDate($_deliveryOptions['store_delivery_date'], Mage_Core_Model_Locale::FORMAT_TYPE_MEDIUM); ?>

4. Vervang "regel 49" met onderstaande code:
&nbsp;(<?php echo $_deliveryOptions['store_delivery_time_start']; ?> - <?php echo $_deliveryOptions['store_delivery_time_end']; ?>)

5. Sla het bestand op en ververs vervolgens alle cache in de Magento backend.

De "delivery_options" handler weergeeft vervolgens de bezorgdatum en de eindtijd correct. Dit ziet er als volgt uit:

In versie 1.10 en lager kan de preview modus problemen opleveren. Wij adviseren om de automatische track&trace tijdelijk uit te schakelen om deze handler te testen. In toekomstige releases is dit opgelost.

Knowledge base article footer postnl