Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Let op! Onderstaand artikel is gaat over een verouderde versie van de PostNL Magento 1 extensie. Het is raadzaam om gebruik te maken van de meest recente release.
De laatste versie en meer informatie kunt u vinden op https://tig.nl/postnl-magento-extensies

Let op. Onderstaand artikel is uitsluitend voor versie 1.5.1 en lager. 
Vanaf versie 1.5.2 gaat dit direct goed.

Het printen van verzendlabels direct vanuit Chrome gaat niet juist.
In de pop-up is al direct zichtbaar dat het niet goed gaat:

Image RemovedImage Added

 Er zijn drie mogelijkheden om verzendlabels via Chrome succesvol te printen:

1. Kies voor de optie "Print using sysem dialog"

2. Sla de verzendlabels vanuit Chrome op naar uw lokale computer. Dit kan door er met uw rechtermuisknop op de klikken en vervolgens te kiezen voor "Save as". Vervolgens opent u de verzendlabels lokaal met uw PDF reader.

3. Schakel de Chrome PDF viewer uit waardoor u ze altijd direct download en lokaal kunt openen met uw PDF reader (bijv. Adcrobat Reader). U kunt dit doen door in de browserbalk about:plugins te typen. Schakel vervolgens de Chrome PDF Viewer uit.

Met andere browsers zijn er geen problemen bekend bij het direct vanuit de browser printen van labels.
Bij Internet Explorer kan het wel nodig zijn de pagina te vernieuwen.

Knowledge base article footer postnl