Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

Bij het voormelden van een zending verschijnt de volgende melding: "This shipment has already been confirmed." of "Deze zending is al bevestigd.".

Oplossing:

De zending is al voorgemeld en dit kan slechts eenmalig.

Knowledge base article footer postnl