Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem: 

In POSTNL-0019 is {bericht} aangegeven voor toelichting.

Oplossing: 

Bij de error-code staat enige toelichting van de melding.

Knowledge base article footer postnl