Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

Bij het opvragen van de Barcodetype, wordt een type opgevraagd die niet bestaat of onjuist is.

Oplossing:

Dit wijst op een probleem in de code of database. Neem contact op met je technisch beheerder.

Knowledge base article footer postnl