Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De volgende melding is zichtbaar tijdens de installatie van de extensie:
"Unable to save shipping_status cron expression:" of "Opslaan niet mogelijk voor shipping_status cron expression:".
Oplossing:

De cron kan niet opgeslagen worden. Dit wijst op een probleem in de code of database. Neem contact op met uw technisch beheerder.

Knowledge base article footer postnl