Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

Bij het toevoegen van een error wordt een onbekende sessie gebruikt.

Oplossing:

Dit wijst op een probleem in de code. Neem contact op met uw technisch beheerder.

Knowledge base article footer postnl