Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De volgende melding is zichtbaar:
"No message type supplied." of "Geen bericht type beschikbaar."
Oplossing:

Bij het toevoegen van een error is geen bericht type beschikbaar. Dit wijst op een probleem in de code. Neem contact op met uw technisch beheerder.

Knowledge base article footer postnl