Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De volgende melding is zichtbaar bij het voormelden:
"The confirm action is currently unavailable." of "Voormeld handeling is momenteel onbeschikbaar.".

Oplossing:

U kunt momenteel niet voormelden. Voormelden is momenteel niet mogelijk. Mogelijk is de zending al voorgemeld of moet u eerst het label printen.

Knowledge base article footer postnl