Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:

De volgende melding is zichtbaar in de configuratie van de extensie:
"Config form fieldset clone model required to be able to clone fields".

Oplossing:

Incorrect system.xml bestand. Dit wijst op een probleem in de code. Neem contact op met uw technisch beheerder.

Knowledge base article footer postnl