Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:
Bij het versturen van een retourlabel e-mail krijgt u de melding:

Unable to send return email for shipment #%s.

Oplossing:
Dit kan verscheidene oorzaken hebben. Bekijk de logs voor meer details.

Knowledge base article footer postnl