Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem: 

Sommige EPS (EU) zendingen krijgen geen combilabel, maar een standaard label.

Het label dat u normaal print is direct geschikt voor het gehele verzendtraject.
Door externe omstandigheden kan dat bij deze order momenteel niet. Het label dat u nu print zal nog "overplakt" worden door PostNL om de aflevering mogelijk te maken.

De melding is puur informatief en de zending zal goed verwerkt worden.
U heeft als merchant geen invloed op de oorzaak van deze melding.

 

Knowledge base article footer postnl