Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Let op! Dit artikel is verouderd. Vanaf 15 september heeft Magento besloten om Magento Connect te sluiten en verder te gaan met Magento Marketplace. Voor meer informatie zie https://magento.com/blog/magento-news/magento-connect-moving-marketplace.


Probleem:

U installeert de extensie met de Magento Connect Manager en krijgt daarbij de volgende foutmelding:

CONNECT ERROR: The 'community' channel is not installed. Please use the MAGE shell script to install the 'community' channel."

Oplossing:

U dient de mage map in uw Magento installatie schrijfrechten te geven (chmod 777).
Tevens dient u met ssh het volgende commande te runnen: ./mage mage-setup.

 

Knowledge base article footer postnl