Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het is mogelijk om het logo van de track&trace e-mail aan te passen. 

Dit kan gedaan worden door te navigeren naar Systeem->configuatie->ontwerp.
Vervolgens kan het in het onderste tabblad een nieuw logo voor de transactionele e-mails geüpload worden. 

Dit logo zal gebruikt worden voor alle transactionele e-mails, waaronder dus ook de PostNL Track&Trace e-mail.

Image RemovedImage Added

Knowledge base article footer postnl