Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om gebruik te maken van de PostNL extensie API, is het noodzakelijk om een Magento API user aan te maken. Deze user is niet gelijk aan een backend user, en dient ook op een aparte manier aangemaakt te worden. 

Het aanmaken van een API user werkt als volgt: 

- Navigeer naar Systeem->'Web Services'->'SOAP/XML-RPC Roles'.
Net zoals een backend gebruiker, dient een API user een rol toegekend te krijgen. Deze rol geeft aan tot welke acties de API user toegang heeft. Indien er geen rol beschikbaar is, is het zaak om deze rol eerst aan te maken. 

- Selecteer 'Add New Role'.
Image RemovedImage Added

Binnen dit menu dient een naam toegekend te worden aan de rol. Daarnaast dient het Admin wachtwoord ter verificatie ingevuld te worden.
Image Removed
Image Added

In het tabje 'Role Resources' kan aangegeven worden tot welke acties de users met deze rol toegang hebben. Sla, na het instellen van de rol, de rol op. 

Image RemovedImage Added

- Navigeer naar Systeem->'Web Services'->'SOAP/XML-RPC Users'. 
Na het aanmaken van een rol, dient er een user aangemaakt te worden, zodat er ingelogd kan worden in de Magento API. 

- Selecteer 'Add New User'.

Image RemovedImage Added
Binnen dit menu dient informatie ingevuld te worden over de user en het admin wachtwoord wederom ter verificatie ingevuld te worden. De API Key is in dit geval het wachtwoord wat gebruikt zal worden om in te loggen in de Magento API.
Image RemovedImage Added

Selecteer vervolgens onder 'User Role' de juiste rol voor deze user, en sla de user op. 

Image RemovedImage Added

 

Knowledge base article footer postnl