Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De PostNL extensie maakt gebruik van een aantal database tabellen, om alle benodige gegevens op te slaan.

Hieronder is een overzicht, van welke tabellen er gebruikt worden en welke data hier in opgeslagen wordt. Deze uitleg is bedoeld voor merchants met een externe verzendpartij en richt zich daarom voornamelijk op de gegevens welke benodigd zijn, voor het versturen van pakketten. Vanaf versie 1.6 bieden wij ook API mogelijkheden.

tig_postnl_order

Deze tabel bevat de additionele PostNL gegevens voor de bestelling:

type
Pakket type:
- PA
- Pakketautomaat.
- PG
- Pakjegemak.
- PGE
- Pakjegemak extra vroeg.
- Avond
- Avondbezorging.
- Overdag
- Standaard bezorging (kan ook buspakje zijn)


product_code
Wordt in uitzonderlijke gevallen gevuld voor interne logica, voor de echte productcode, dient gebruik gemaakt te worden van de kolom binnen "tig_postnl_shipment".


is_pakje_gemak
0/1 flag of de order een pakjgemak bestelling is.


is_pakketautomaat
0/1 flag of de order een pakketautomaat bestelling is.


mobile_phone_number
Wordt enkel gevuld indien "pakketautomaat bestelling" gekozen is.


confirm_date
De dag waarop de bestelling voorgemeld en verstuurd dient te worden. Dit is 1 dag voor de door de klant gekozen bezorgdag.

delivery_date
De dag waarop de bestelling wordt afgeleverd. Is gelijk aan, de door de klant gekozen bezorgdag.


expected_delivery_time_start
Begin tijd van de door de klant gekozen tijdvak, niet relevant voor verzending, wordt enkel opgeslagen voor het tonen van de tijdvak in de Magento backend.


expected_delivery_time_end
Eind tijd van de door de klant gekozen tijdvak, niet relevant voor verzending, wordt enkel opgeslagen voor het tonen van het tijdvak in de Magento backend.


options
Indien de klant gebruik heeft gemaakt van checkbox 'niet bij buren bezorgen', wordt deze kolom gevuld.

tig_postnl_shipment

Deze tabel bevat de additionele PostNL gegevens voor de verzending:

confirmed_at
Tijdstip waarop de zending is voorgemeld.

main_barcode
Hoofdbarcode voor de verzending.

confirm_date
Gelijk aan order tabel.

delivery_date
Gelijk aan order tabel.

expected_delivery_time_start
Gelijk aan order tabel.

expected_delivery_time_end
Gelijk aan order tabel.

confirm_status
"confirmed" wanneer de shipment voorgemeld is, "unconfirmed" wanneer dit nog niet het geval is.

shipping_phase
Huidige status van de verzending.

return_phase
Wordt enkel gevuld wanneer de zending geretourneerd wordt.

product_code
Productcode, welke gebruikt is bij het voormelden van de zending.

shipment_type
Type van de verzending:
- domestic (Binnenlandse zending)
- domestic_cod (Binnenlandse rembours zending)
- avond (Binnenlandse avondbezorging)
- avond_cod (Binnenlandse avond rembours zending)
- pg (Pakjegemak zending)
- pg_cod (Pakjgemak rembours zending)
- pge (Pakjegemak extra vroeg zending.)
- pge_cod (Pakjegemak extra vroeg rembours zending)
- pa (Pakketautomaat zending.)
- pa_cod (Pakketautomaat rembours zending.)
- eps (Zending naar een EPS land.)
- globalpack (Wereldwijde zending.)
- buspakje (Binnenlands brievenbuspakje zending.)


is_pakje_gemak
0/1 flag welke aangeeft of de shipment een pakjegemak shipment is.

is_pakketautomaat
0/1 flag welke aangeeft of de shipment een pakketautomaat zending is.

globalpack_shipment_type
Geeft aan welk type Globalpack shipment, de zending is. Wordt enkel gevuld in geval van een Globalpack zending.

parcel_count
Aantal pakketten binnen de zending. Standaard '1', tenzij de zending een multicolli zending betreft.

extra_cover_amount
Indien er is gekozen voor 'verhoogd aansprakelijk' verzenden, wordt hier het verzekerde bedrag ingevuld.

labels_printed
0/1 flag welke aangeeft of de labels van de zending geprint zijn.

return_labels_printed
0/1 flag welke aangeeft of de retour labels van de zending geprint zijn.

is_parcelware_exported
0/1 flag welke aangeeft of de zending is geëxporteerd naar Parcelware.

track_and_trace_email_sent
0/1 flag welke aangeeft of de Track&Trace e-mail verstuurd is naar de klant.

sales_flat_order

Deze tabel bevat PostNL rembours gegevens:

base_postnl_cod_fee
Rembours toeslag, in de basis valuta van de winkel.

base_postnl_cod_fee_invoiced
Hoeveelheid rembours toeslag, welke invoiced is.

base_postnl_cod_fee_refunded
Hoeveelheid rembours toeslag, welke refunded is.

base_postnl_cod_fee_tax
Belasting berekend over de rembours toeslag.

base_postnl_cod_fee_tax_invoiced
Hoeveelheid invoiced belasting, welke berekend is over de rembours toeslag.

base_postnl_cod_fee_tax_refunded
Hoeveelheid refunded belasting, welke berkend is over de rembours toeslag.

sales_flat_order_address
De PostNL PakjeGemak adressen worden in deze tabel opgeslagen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als het "order adres" en de velden worden op dezelfde wijze gevuld.

De PostNL PakjeGemak adressen kunnen herkend worden aan de kolom "type", welke gevuld is met de waarde 'pakje_gemak', indien het een PakjeGemak adres betreft.

sales_flat_shipment_comment
De comment 'PostNL Track&Trace email has been sent.' wordt toegevoegd aan een shipment wanneer de Track&Trace e-mail is verzonden.

Vanaf PostNL versie 1.10

Bij de tabellen "tig_postnl_order" en "tig_postnl_shipment" zijn de volgende kolommen erbij gekomen:

  • Pakjegemak_location_cod
  • Pakjegemak_retail_network_id

Deze twee variabelen worden door de CIF van PostNL aangeleverd en worden gebruikt om bestellingen over de grens te traceren.

Vanaf PostNL versie 1.11

Bij de tabel "tig_postnl_shipment" zijn de volgende kolommen erbij gekomen:

  • down_partner_id
  • down_partner_location

Deze twee variabelen worden door de CIF van PostNL aangeleverd en worden gebruikt om bestellingen over de grens te traceren.

 

Knowledge base article footer postnl