Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zonder al te veel technische kennis kunt u attributen tonen op de productdetailpagina. 

Navigeer in uw back-end naar het desbetreffende attribuut: Catalog -> Attributes -> Manage attributes. In de Tab properties bestaat een optie om het attribuut zichtbaar te maken op de front-end (Visible on Product View Page on). Wanneer deze op 'ja' staat wordt het attribuut netjes getoond op de front-end.

Image RemovedImage Added

knowledge-base-article-footer