Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Probleem:
U krijgt tijdens het omzetten van een zending naar BusPakje de melding
"The convertToBuspakje action is currently unavailable."

Oplossing: 
Omzetten van zending is momenteel niet mogelijk.
Probeer het later nogmaals.
Als dit probleem zich blijft voordoen,  neem dan Neem contact op met de CIT servicedesk van PostNLdigitale klant support, stuur dan eerst een e-mail naar digitaleklantsupport@postnl.nl of bel met PostNL op telefoonnummer 088-2255651.

Knowledge base article footer postnl