Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.


Er is een bekend probleem met het modman bestand in versie 1.4.1.

In de bijlage kunt u een correct bestand vinden. 

View file
namemodman
height150

knowledge-base-article-footer