Child pages
  • MyParcel Magento extensie Installatie & Gebruikershandleiding

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new pluginInfo

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel.


Onderstaand kunt u de laatste installatiehandleiding downloaden van de MyParcel Magento extensie. 

View file
nametig_myparcel_installatie-en-gebruikershandleiding.pdf
height250

knowledge-base-article-footer