Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Info

MyParcel heeft zelf de extensie en de support in beheer. Onderstaande informatie gaat over MyParcel extensie v1.4.1. De nieuwste versie en support gaan via MyParcel: https://www.myparcel.nl/.

Vanaf versie 1.3 is het mogelijk om verzendmethodes te koppelen aan de MyParcel extensie. 

In het geval van de WebShopApps Product Matrix extensie werkt dat niet direct goed.

U kunt dit probleem oplossen door het .zip bestand uit de bijlage te downloaden en in uw Magento webshop te plaatsen.

View file
nameWebShopAppsProduct Matrixextensie.MyParcel1.3.fix.zip
height150

knowledge-base-article-footer