Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor verschillende redenen moet er binnen Magento een nieuwe gebruiker aangemaakt worden. 

Hieronder volgt een stappenplan hoe dit correct gedaan wordt: 

- Ga naar Systeem->Toestemmingen->Gebruikers


- Selecteer rechtsbovenin 'Voeg nieuwe gebruiker toe'
- Vul de gevraagde informatie in binnen 'Gebruikersinformatie' 
- Controleer of de 'Dit account is' op 'Actief' staat 
- Selecteer vervolgens 'Rol van de gebruiker' en geef de gebruiker de gewenste rol (in dit voorbeeld Administrators)

Image RemovedImage Added
- Sla de gebruiker op met 'Bewaar gebruiker' 
- Nu kan de gebruiker inloggen met de aangemaakte inlog informatie.

knowledge-base-article-footer