Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.2.5

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.11 en Magento 2.3.4.

Postcode extensie v1.2.4

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.2.10 en Magento 2.3.3.
Onestepcheckout_Iosc toegevoegd aan de lijst met ondersteunende checkouts.
Stylesheets specifieker gemaakt zodat deze niet core jQuery-ui elementen overschrijven.

...