Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Postcode extensie v1.3.0

POSTCODENL-134 - Rebranding naar Postcodeservice.nl
PSM2-130 - Ondersteuning voor de MyParcel extensie toegevoegd.
PSM2-128 - Probleem opgelost met de jQuery autocomplete functionaliteit wanneer mage/menu in een template ingeladen werd.

Postcode extensie v1.2.7

Ondersteuning toegevoegd voor Magento 2.3.5-p2 & Magento 2.4.0

...