Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


Onderstaande informatie gaat over onze MyParcel extensie v1.4.1. MyParcel is na deze versie zelf verder gaan ontwikkelen en wij hebben daarmee ook afstand genomen van de support op de extensie. Meer informatie is te vinden op https://www.myparcel.nl/.

  • No labels