You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

PrioriteitOmschrijving
Bedrijfskritisch

Niet kunnen bestellen / Geen orders kunnen afhandelen

Wij streven er naar om altijd binnen 4 werkdag uren jouw ticket te beantwoorden.

Zodra er ontdekt is dat het om een probleem met de extensie gaat, wordt er een ticket aangemaakt voor onze development afdeling. De oplostijd die wij aanhouden bedraagt 4 werkweken. Deze gaan in vanaf het moment dat het ticket wordt overgedragen naar deze afdeling. 

Hierbij wordt er ook bepaald hoe kritisch het probleem is. Als er sprake is van een grootschalig probleem zal er een hogere prioriteit aan gegeven worden. Het kan voorkomen dat er een tijdelijke nieuwe versie wordt uitgerold en wordt verstrekt aan iedereen die last heeft van het probleem.

Interne processen zijn geblokkeerd

Interne processen zijn geblokkeerd

Zodra er bepaald is dat het veroorzaakt wordt door de extensie zullen wij gepaste actie ondernemen. Wij streven er naar om altijd binnen 4 werkdag uren jouw ticket te beantwoorden. De oplostijd die wij aanhouden betreft maximaal 4 werkweken. Er zijn echter altijd uitzonderingen en als blijkt dat het langer duurt, dan zullen wij jou hierover informeren.

Verhoogd: Workaround beschikbaar

Er kan verder gewerkt worden echter duurt het langer dan normaal

Wordt opgepakt in de eerst volgende sprint. Een sprint bestaat uit een planning van 2 weken. In het uiterste geval kan dit om en nabij 4 weken duren totdat het is afgehandeld.

Normaal/ToevoegingDeze worden samen met de opdrachtgever en interne PO's opgepakt. De prioriteit wordt afgestemd en op basis hiervan ingeplant. In het geval van verbeteringen, toevoegingen of uitbreidingen van de extensie zal dit in overleg met de opdrachtgever gaan. Voor deze verzoeken kan er geen maximum tijd aangehouden worden. De prioriteit hiervan wordt bepaald door de opdrachtgever. Zodra een verbetering, toevoeging of uitbreiding gereed is zullen wij jou hierover informeren.
  • No labels