Het kan zo zijn, dat na de installatie van de PostNL extensie het niet mogelijk is voor niet-admin gebruikers om de PostNL acties op verzendingen toe te passen. 

Wanneer dit het geval is, ziet het verzendingenoverzicht er als volgt uit: 

Dit probleem ontstaat wanneer de PostNL extensie is geïnstalleerd, maar niet de juiste rechten aan de gebruikers zijn toegekend. Voor de acties van de PostNL extensie toe te passen, heeft de gebruiker namelijk een extra set rechten nodig. 

Om dit op te lossen moeten de juiste rechten toegekend worden aan de rol van de gebruiker. In dit voorbeeld gaat het om TestGebruiker, die als rol TestRol heeft. 

TestGebruiker kan op het moment niet de PostNL acties uitvoeren op de zendingen. Om dit te verhelpen volgt u het volgende stappenplan: 

1) Log in op het admin account, of een andere account die toegang heeft tot de rechten-instellingen
2) Navigeer naar de Systeem->Toestemmingen->Gebruikers
3) Selecteer de gebruiker in kwestie, en controleer welke rol deze gebruiker heeft 

4) TestGebruiker is TestRol, daarom dienen voor TestRol de permissies aangepast te worden. 
5) Navigeer naar Systeem->Toestemmingen->Rollen en selecteer de rol in kwestie
6) Selecteer 'Rol Bronnen'
7) Scroll naar het kopje PostNL en activeer deze


Nu is het mogelijk om met de zojuist geactiveerde rol de PostNL verzendingsopties uit te voeren!

Installatiehulp nodig bij de PostNL extensie? Stuur dan eerst een e-mail naar digitaleklantsupport@postnl.nl of bel met PostNL op telefoonnummer 088-2255651. TIG kan u helpen zodra wij uw casenummer hebben van PostNL.

Heeft u feedback? Wij horen het graag op 020-2181001 of per e-mail op support@tig.nl.

  • No labels