Probleem:

In de backend krijgt de winkelier de volgende melding:

Exception occured: Could not update the Order: There are %amount% Orders in MijnPakket for OrderRef %order_number% of Webshop %webshop_id%.

Oplossing:

Er zijn voor de genoemde webshop ID's meerdere orders geplaatst met hetzelfde ordernummer. Dit kan voorkomen als je hetzelfde webshop ID in meerdere webshops gebruikt.


Gebruik voor elke shop een ander webshop ID of zorg er voor dat ordernummers voor elke shop uniek zijn. In Magento kunt u hiervoor het order increment ID voor elke website aanpassen.