Probleem:
De volgende melding is zichtbaar bij het labels printen: "Invalid full street supplied:" of "Ongeldig volledig adres opgegeven:"
Oplossing:
Het adres is niet correct. Controleer het adres van de bestelling.

Het is mogelijk dat een ander adres-formaat gebruikt wordt voor bepaalde landen. Bij enkele landen wordt eerst het huisnummer vermeld, gevolgd door de straatnaam.

Dit heeft tot gevolg dat de PostNL extensie het huisnummer behandelt als straatnaam en andersom. Dit kan opgelost worden door de betreffende bestelling te openen en de straatnaam en huisnummer omwisselen.

Daarnaast is het ook verstandig om duidelijk te labellen welk veld gebruikt dient te worden voor straatnaam en welke voor huisnummer, in plaats van 'adresregel 1 en 2'. 

Probleem nog steeds niet verholpen?